Chính sách bảo mật thanh toán

- Hệ thống thanh toán của www.nikenko.vn được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt nam. Do đó các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của NIKENKO đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán.


- NIKENKO còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng và sử dụng các biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các thông tin của Quý khách hàng trong quá trình thanh toán.